Pożyczki przez Internet - szybka decyzja kredytowa

Nowoczesne pożyczki

Pożyczka ratalna
  • Kwota:
  • Ilość rat:
  • raty

Szybka pożyczka onlinew Euroexpert to zaledwie kilka kroków

Krok pierwszy
Wybierz kwotę i okres pożyczki
Krok drugi
Wypełnij i wyślij wniosek o pożyczkę
Krok trzeci
Decyzję otrzymasz na emaila
Krok czwarty
Podpisz umowę online
Krok piąty
Realizuj swoje plany z gotówką na koncie
Weź już teraz nowoczesną pożyczkę całkowicie przez internet!
Biorę pożyczkę

Euroexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4, 85-231 Bydgoszcz, telefon 22 52 511 95 00(dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszt połączenia według stawki operatora) adres e-mail bok@euroexpert.org.pl, NIP: 9671361882, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531523. Kapitał zakładowy spółki 505 000,00 złotych opłacony w całości.

Euroexpert Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich ze środków własnych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Euroexpert Sp. z o.o. oferuje klientom pożyczki ratalne pożyczki gotówkowe na okres od 3 do 12 miesięcy, w przedziale od 500PLN do 5000 PLN. Umożliwiamy klientom zawarcie umowy pożyczki online.

Spółka wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000070

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 60,45%, całkowita kwota pożyczki 1000 zł, oprocentowanie stałe 7%, całkowita kwota do zapłaty 1280,00 zł płatna w 12 miesięcznych ratach równych w wysokości 106,67 zł, całkowity koszt kredytu 280,00 zł;(w tym: suma prowizja za zarządzanie 60,00, opłata przygotowawcza 150,00 zł, odsetki 70,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2020 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest pozytywny wynik badania zdolności kredytowej wnioskującego o pożyczkę. Euroexpert ocenia zdolność kredytową klientów w oparciu o własną bazę danych, jak również we współpracy z Biurami Informacji Gospodarczych oraz z Biurem Informacji Kredytowej S.A.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Euroexpert Sp. z o.o. może naliczyć odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), ma również prawo dochodzić spłaty zaległych należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W takich przypadkach Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami takich postępowań zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu. Euroexpert Sp. z o.o. może powierzyć prowadzenie działań windykacyjnych podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych oraz przekazać dane o zadłużeniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 r., Nr 81, poz. 530).

Administratorem danych osobowych jest Euroexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4, 85-231 Bydgoszcz. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, a także w celu marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Euroexpert Sp. z o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Euroexpert Sp. z o. o a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR.