Pożyczki przez Internet - szybka decyzja kredytowa

Nowoczesne pożyczki

Pożyczka ratalna
  • Kwota:
  • Ilość rat:
  • raty

Szybka pożyczka onlinew Euroexpert to zaledwie kilka kroków

Krok pierwszy
Wybierz kwotę i okres pożyczki
Krok drugi
Wypełnij i wyślij wniosek o pożyczkę
Krok trzeci
Decyzję otrzymasz na emaila
Krok czwarty
Podpisz umowę online
Krok piąty
Realizuj swoje plany z gotówką na koncie
Weź już teraz nowoczesną pożyczkę całkowicie przez internet!
Biorę pożyczkę

Euroexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4, 85-231 Bydgoszcz, telefon 22 52 511 95 00(dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszt połączenia według stawki operatora) adres e-mail bok@euroexpert.org.pl, NIP: 9671361882, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531523. Kapitał zakładowy spółki 505 000,00 złotych opłacony w całości.

Euroexpert Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich ze środków własnych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Euroexpert Sp. z o.o. oferuje klientom pożyczki ratalne pożyczki gotówkowe na okres od 3 do 12 miesięcy, w przedziale od 500PLN do 5000 PLN. Umożliwiamy klientom zawarcie umowy pożyczki online.

Spółka wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000070

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 171,91 %, całkowita kwota pożyczki 1000 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowita kwota do zapłaty 1650,00 zł płatna w 12 miesięcznych ratach równych w wysokości 137,50 zł, całkowity koszt kredytu 650,00 zł;(w tym: suma miesięcznych prowizji 300,00, opłata przygotowawcza 250,00 zł, odsetki 100,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 23.01.2017 na reprezentatywnym przykładzie.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest pozytywny wynik badania zdolności kredytowej wnioskującego o pożyczkę. Euroexpert ocenia zdolność kredytową klientów w oparciu o własną bazę danych, jak również we współpracy z Biurami Informacji Gospodarczych oraz z Biurem Informacji Kredytowej S.A.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Euroexpert Sp. z o.o. może naliczyć odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), ma również prawo dochodzić spłaty zaległych należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W takich przypadkach Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami takich postępowań zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu. Euroexpert Sp. z o.o. może powierzyć prowadzenie działań windykacyjnych podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych oraz przekazać dane o zadłużeniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 r., Nr 81, poz. 530).

Administratorem danych osobowych jest Euroexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4, 85-231 Bydgoszcz. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, a także w celu marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Euroexpert Sp. z o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Euroexpert Sp. z o. o a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR.